fbpx

EATON

1. Jak nazywa się system nieciągłego ładowania baterii obecny w UPS Eaton?
2. W wyniku akwizycji jakiej firmy portfolio Eaton zostało rozszerzone o UPS 3-fazowe?
3. Gdzie produkowane są UPS 3-fazowe Eaton?
4. Jaka jest najmniejsza moc UPS 3-fazowego firmy Eaton?
5. W jakiej topologii pracują UPS 3-fazowe firmy Eaton?
6. Jak brzmi angielski skrót określający całkowite koszty posiadania systemu / inwestycji?
7. Który z certyfikatów określa jakość produkcji?
8. Która z międzynarodowych norm dotyczy systemów zasilania gwarantowanego - UPS?
9. Jak nazywa się technologia pracy równoległej obecna w UPS Eaton?
10. Rozwiń skrót UPS:
11. Rozwiń skrót PUE:
12. Jaki jest najkrótszy czas reakcji oferowany przez serwis UPS Eaton?
13. Jaki jest poziom sprawności UPS 3-fazowych firmy Eaton?
14. Jaki jest czas przełączania UPS pracującego w topologii online?
15. Oprócz zasilaczy UPS, firma Eaton ma w swojej ofercie:
16. Termin "N+1" określa:
17. Podstawowe parametry potrzebne do prawidłowego doboru UPS, to:
18. Zaletą modułowych zasilaczy UPS jest:
19. Bypass serwisowy umożliwia:
20. Jaki jest standardowy okres gwarancji dla UPS 3-fazowych Eaton?
21. W którym roku w portfolio Eaton pojawiły się UPS 3-fazowe (wraz z akwizycją firmy Powerware)?
22. Co oznacza skrót ESS?
23. Wskaż listę, która zawiera wyłącznie UPS 3-fazowe Eaton
24. Co oznacza termin "hot-swap"?
25. Co oznacza termin MTTR?
26. Typowy okres eksploatacji UPS 3-fazowego, to:
27. Dla zachowania najwyższej niezawodności systemu UPS, zalecane jest dokonywanie przeglądu serwisowego:
28. Prawidłowy zakres temperatury otoczenia dla poprawnej eksploatacji baterii w systemie UPS, to:
29. W którym roku założono firmę Eaton?
30. Co znajduje się w standardowym wyposażeniu większości UPS 3-fazowych Eaton?
31. Zaletami układu rozproszonego są:
32. Wadami układu centralnego zasilania są:
33. UPS typu OFFLINE ochroni instalację przed:
34. Ups o parametrach moc: 11 000 VA ; współczynnik mocy: 0,9 rzeczywistej mocy czynnej będzie oddawał do urządzenia:
35. Jaki jest idealna długość czasu podtrzymania urządzenia za pomocą zasilacza UPS?
36. W której serii zasilaczy UPS nie występuje funkcja EcoControl
37. W systemie redundantnym zasilacz UPS 9PX maksymalną moc wyjściową posiada na poziomie
38. Jaka dokładność pomiaru jest oferowana przez listwy dystrybucji zasilania Eaton ePDU G3+
39. W jakiej maksymalnej temperaturze mogą pracować listwy Eaton ePDU?
40. Zaletami układu centralnego są:
41. Dlaczego stosujemy UPS?
42. W jakich jednostkach podawana jest moc UPS?
43. Czy Eaton posiada w ofercie UPS z bateriami Li-Ion?
44. Czy Eaton oferuje autorskie oprogramowanie do zarządzania zasilaniem aplikacji?
45. Czy oprogramowanie Eaton jest kompatybilne z Vmware?
46. Czym różni się UPS Eaton 9PX od Eaton 9SX?
47. Czy Eaton oferuje systemy równoległe w zakresie UPS 1-ph?
48. Rozszyfruj skrót PDU
49. Co to jest system P-Lock?
50. Jaki rodzaj gniazd wtykowych można spotkać w systemach UPS?
51. Który z certyfikatów określa standard cyberbezpieczeństwa
52. Jak brzmi skrót oprogramowania Eaton do zarządzania systemami UPS?
53. Co oznacza dopisek w nazwie "Marine"
54. Co oznacza skrót EBM?
55. Za pomocą jakiego gniazda można połączyć czujnik temperatury gen 2?
56. Czy seria Eaton 3S posiada gniazda USB do ładowania urządzeń mobile?
57. Eaton posiada sojusz partnerski z
58. Eaton posiada sojusz partnerski z
59. Eaton posiada sojusz partnerski z
60. Eaton posiada sojusz partnerski z